Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Põhiteenuseid osutab raamatukogu tasuta.

Raamatukogu eriteenused (koopiate ja väljatrükkide tegemine) on tasuline,avalike andmebaaside kasutamine on tasuta

Raamatukogu osutab järgmisi elektroonilisi teenuseid: tagastamistähtaja pikendamine, info andmine lugejat huvitava teaviku olemasolu kohta, infopäringutele vastamine.

Raamatukogudevaheline laenutus:Raamatukogu kogudes puuduvaid teavikuid või teavikute koopiaid saab lugeja tellida raamatukogu vahendusel.Lugeja tasub teaviku tagastamise postikulud teaviku tellinud raamatukogule sularahas vastavalt postikulu dokumentidele, saades soovi korral vastu kviitungi.

Avaliku internetipunkti (AIP) kasutamine.AIP-i kasutamise eesmärk on eelkõige võimaldada teabe kättesaamist õppetööks, info hankimiseks, avaliku teabega tutvumiseks.AIP -i kasutamise võimalused:

1) internetis surfamine;

2) konsultatsioonid internetist informatsiooni otsimise kohta;

3) elektronposti kasutamine,

4) informatsiooni väljatrükkimine;

5) masinakirja harjutamine;

6) arvutimängude mängimine